Bescherming Voor Helden

Een ondernemersinitiatief om productiecapaciteit van Persoonlijke Beschermingsmiddelen, zoals FFP2 maskers, in België op te starten.

2020-04-14

De (paas)klokken hebben geluid

De klokken zijn terug uit Rome en ze hebben hard geluid. Tijdens het paasweekend vond onze boodschap behoorlijk wat weerklank, zeker op sociale media. We haalden ook een aantal keren de pers. De echos die er vandaag kwamen vanuit andere initiatieven komen dan ook niet geheel onverwacht. Nieuwe aankondigen richting FFP2 productie werden gedaan. Wij vinden dat alleen maar positief. Ons eerste objectief is immers om zo snel mogelijk kwalitatieve maskers ter beschikking te hebben voor alle helden. Uit de berichtgeving die wij oppikken blijkt echter dat zelfs de gecombineerde aangekondigde capaciteit, incl. ons initiatief, nog altijd onder de verwachtte noden van 3 miljoen FFP2 maskers per maand lijkt te blijven. We zijn dan ook meer dan ooit overtuigd dat onze specifieke focus, als CVSO, zeer nuttig blijft. Wij hebben immers geen andere prioritaire commerciële activiteiten waar we na de crisis opnieuw moeten op focussen.

Vanaf dag 1 hebben we naar samenwerking en coördinatie met de verschillende instanties gezocht, ook de Vlaamse overheid. We blijven dan ook in contact met onze partners en kijken nu ook uit naar een intensivering van de contacten met de federale overheid. In die context hebben we ook vandaag weer gesproken met alumni in de chemische en plastiek sector, om de zoektocht naar blijvende toevoer van grondstoffen, zoals de non woven metlblown fabrics, te faciliteren. Volledig in lijn met onze idealen, hebben we deze informatie ook gedeeld met onze partners essenscia en Catalisti. De voorbereidingen blijven onverminderd doorgaan en onze vrijwilligers blijven het beste van zichzelf geven. #BeschermingVoorHelden

...

Samen sterk

Crisissituaties, zoals de Covid-19 pandemie, brengen het beste in de mens naar boven. Er wordt voor elkaar gezorgd, op vele manieren, vaak ad-hoc. Dit initiatief tracht al deze positieve energie nu ook om te zetten in een duurzame verbetering. Het ultieme doel is om te streven naar zelfvoorzienigheid wat betreft Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's)

Bruggen bouwen

Synergie vinden tussen de overheid en de privé, via een 'open project'.

Vertakkingen

Deelnemers aan het initiatief versterken elkaar én het geheel dankzij hun uitgebreid professioneel netwerk.

Niets is onmogelijk

Een oplossing ligt niet altijd klaar op de plank. Samenwerking tussen verschillende disciplines maakt het onmogelijk mogelijk.

Wil je meedoen, of zit je met een vraag?

Vul dit formulier in, wij zorgen voor een snel antwoord.