Bescherming Voor Helden

Een ondernemersinitiatief om productiecapaciteit van Persoonlijke Beschermingsmiddelen, zoals FFP2 maskers, in België op te starten.

2020-04-08

The Fair Production Company

Afgelopen weekend hebben we met zijn allen een klein beetje op adem kunnen komen. Het was nodig. Er is dan ook meer dan 1 BBQ aangestoken… gezellig en meteen ook motiverend om door te gaan. Dankzij de nieuwe energie hebben we er al weer 3 productieve dagen opzitten. Laten we even de belangrijkste mijlpalen meenemen.

Wat de vennootschap zonder winstoogmerk (CVSO) betreft… Die kogel is door de kerk… ’The Fair Production Company’ is in oprichting. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is een businessplan en buiten wat punten en commas hebben we de cijfertjes op orde. Tenslotte hebben we in samenwerking met DDB ook al mooie stappen kunnen zetten richting een logo en een strategie. Het creatieve team was enorm enthousiast… het resultaat was dat er meerder voorstellen in onze mailbox terecht kwamen, ontwikkeld tijdens het weekend… We zijn dan ook heel blij met het logo in ontwerp… Binnenkort kunnen we dit zeker onthullen. Misschien zelfs met de volgende update? Tot binnenkort!

Samen sterk

Crisissituaties, zoals de Covid-19 pandemie, brengen het beste in de mens naar boven. Er wordt voor elkaar gezorgd, op vele manieren, vaak ad-hoc. Dit initiatief tracht al deze positieve energie nu ook om te zetten in een duurzame verbetering. Het ultieme doel is om te streven naar zelfvoorzienigheid wat betreft Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's)

Bruggen bouwen

Synergie vinden tussen de overheid en de privé, via een 'open project'.

Vertakkingen

Deelnemers aan het initiatief versterken elkaar én het geheel dankzij hun uitgebreid professioneel netwerk.

Niets is onmogelijk

Een oplossing ligt niet altijd klaar op de plank. Samenwerking tussen verschillende disciplines maakt het onmogelijk mogelijk.

Wil je meedoen, of zit je met een vraag?

Vul dit formulier in, wij zorgen voor een snel antwoord.