Bescherming Voor Helden

Een ondernemersinitiatief om productiecapaciteit van Persoonlijke Beschermingsmiddelen, zoals FFP2 maskers, in België op te starten.

Dringend!

Structurele tekorten in de zorg en andere cruciale sectoren.

Sociaal!

Prijzen voor maskers swingen de pan uit. Lokale capaciteit zonder winstoogmerk.

Duurzaam!

Een oplossing nu en bij een volgende noodsituatie.

...

Zelfvoorzienigheid in producten voor de brede gezondheidszorg, vandaag en in de toekomst.

Mission statement

Initiatief

The Coalition of the Willing tegen Covid-19 is een initiatief van ondernemers, ingenieurs, informatici en vele anderen om verschillende paden te bewandelen op zoek naar oplossingen om zowel op korte termijn, alsook duurzaam, in de productie (en later ook ontwikkeling) van strategisch medisch materiaal te kunnen voorzien. Net zoals de gezondheidszorg nood heeft aan strategische specialisaties in welbepaalde ziekenhuizen, dient ook de productie van medisch noodzakelijke middelen op strategische (Europese) locaties voorzien te worden.

Objectieven

Verzamelen van alle know-how en onderdelen om op zeer korte termijn te kunnen voorzien in de noodzakelijke productie van PBM’s voor verschillende sectoren, zoals de medische maar ook voor de voeding en andere sectoren. Deze inspanning moet ook toelaten om een duurzame en langdurige productiecapaciteit te voorzien om nieuwe (grotere) voorraden aan te kunnen leggen alsook te kunnen helpen buiten de landsgrenzen waar nodig. Dit verhaal zou niet mogen eindigen met een noodhulp plan rond medische maskers, maar zou moeten leiden tot minimaal een Europese zelfvoorzienigheid naar beschermkledij maar ook medische toestellen toe.

...

2020-04-22

Ook tomeloze inzet kent zijn limieten

Na meer dan 4 weken van tomeloze inzet bereiken we vandaag de limieten van het vrijwilligerswerk. Er werd geen steen niet omgedraaid. De lijst van gecontacteerde bedrijven en mensen is lang, heel lang. Echter moeten we vaststellen dat al onze pistes vastlopen op de afhankelijkheid van het vinden van meltblown om het project te kunnen financieren.

Hoewel we leken waren in dit vakgebied, durven we te stellen dat we vandaag een goed beeld kunnen vormen over wat er allemaal speelt. Er wordt hard gewerkt, ook door de anderen. We vangen signalen op dat er plannen uitgewerkt worden, onder meer rond de problematiek van de grondstoffen. Iets duurzaams opzetten lukt immers enkel indien er controle is op elke schakel van de productieketen.

Onze doelstelling is altijd geweest om duurzame en lokale FFP2 masker productie op te zetten, aan een faire prijs. Dankzij ons Business Plan weten we nu ook dat dit mogelijk moet zijn; met €0.50 als richtprijs (afhankelijk van grondstofprijzen). Sinds ons persbericht, bijna 2 weken geleden, hebben meerdere bedrijven een project aangekondigd. We vertrouwen erop dat de (Vlaamse) Overheid waakt over het duurzame karakter van de andere projecten.

Bij deze drukken wij de pauze knop in en wensen we al onze supporters te bedanken voor de goeie samenwerking. Er zijn ongelooflijk veel individuen én bedrijven die klaar stonden om ons te helpen met de opstart van onze productie, het scenario was volledig uitgewerkt.

Dank u!

We wensen iedereen die zich inzet om de bescherming van onze helden te verbeteren veel succes toe. We hopen dan ook uit de grond van ons hart dat er oplossingen gevonden worden om deze helden blijvend te beschermen, vandaag, maar ook morgen.

#BeschermingVoorHelden

...

2020-04-14

De (paas)klokken hebben geluid

De klokken zijn terug uit Rome en ze hebben hard geluid. Tijdens het paasweekend vond onze boodschap behoorlijk wat weerklank, zeker op sociale media. We haalden ook een aantal keren de pers. De echos die er vandaag kwamen vanuit andere initiatieven komen dan ook niet geheel onverwacht. Nieuwe aankondigen richting FFP2 productie werden gedaan. Wij vinden dat alleen maar positief. Ons eerste objectief is immers om zo snel mogelijk kwalitatieve maskers ter beschikking te hebben voor alle helden. Uit de berichtgeving die wij oppikken blijkt echter dat zelfs de gecombineerde aangekondigde capaciteit, incl. ons initiatief, nog altijd onder de verwachtte noden van 3 miljoen FFP2 maskers per maand lijkt te blijven. We zijn dan ook meer dan ooit overtuigd dat onze specifieke focus, als CVSO, zeer nuttig blijft. Wij hebben immers geen andere prioritaire commerciële activiteiten waar we na de crisis opnieuw moeten op focussen.

Vanaf dag 1 hebben we naar samenwerking en coördinatie met de verschillende instanties gezocht, ook de Vlaamse overheid. We blijven dan ook in contact met onze partners en kijken nu ook uit naar een intensivering van de contacten met de federale overheid. In die context hebben we ook vandaag weer gesproken met alumni in de chemische en plastiek sector, om de zoektocht naar blijvende toevoer van grondstoffen, zoals de non woven metlblown fabrics, te faciliteren. Volledig in lijn met onze idealen, hebben we deze informatie ook gedeeld met onze partners essenscia en Catalisti. De voorbereidingen blijven onverminderd doorgaan en onze vrijwilligers blijven het beste van zichzelf geven. #BeschermingVoorHelden

...

2020-04-10

Persbericht

Vandaag vertrok onderstaande persbericht naar de pers. Want vandaag richten 8 professionelen vandaag 'The Fair Production Company' op. Deze CVSO - vergelijkbaar met een VZW - ambieert vanaf de zomer 2020 met het initiatief “Bescherming voor Helden - Protection for Heroes” maandelijks 1 à 1,5 miljoen FFP2 mondmaskers te produceren in België.

Eerdere blog artikels

Zoekt u iets specifieks? Of wil u meer lezen over de weg die we aflegden? Lees eerdere posts

Samen sterk

Crisissituaties, zoals de Covid-19 pandemie, brengen het beste in de mens naar boven. Er wordt voor elkaar gezorgd, op vele manieren, vaak ad-hoc. Dit initiatief tracht al deze positieve energie nu ook om te zetten in een duurzame verbetering. Het ultieme doel is om te streven naar zelfvoorzienigheid wat betreft Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's)

Bruggen bouwen

Synergie vinden tussen de overheid en de privé, via een 'open project'.

Vertakkingen

Deelnemers aan het initiatief versterken elkaar én het geheel dankzij hun uitgebreid professioneel netwerk.

Niets is onmogelijk

Een oplossing ligt niet altijd klaar op de plank. Samenwerking tussen verschillende disciplines maakt het onmogelijk mogelijk.

Wil je meedoen, of zit je met een vraag?

Vul dit formulier in, wij zorgen voor een snel antwoord.